بی همگان

چه رنجی ست لذت ها را تنها بردن
و چه زشت است زیبایی را تنها دیدن
و چه بدبختی آزار دهنده ای ست تنها خوشبخت بودن
"علی شریعتی"

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

۲۶اسفند

هو

-

 

آدم ها می میرند، سکته می کنند یا زیر ماشین می روند، گاهی حتی کسی عمداً از بالای صخره ای پرتشان می کند پایین. این ها البته مهم است، ولی مهم تر همان نبودنِ آن هاست...
این که آدم بیدار شود، ببیند که نیست‌، کنار تو خالی است...
 
آینه های دردار _ هوشنگ گلشیری
 

 

زهره سعادتمند
۲۲اسفند

هو

-

 

با تمام وجود غمگینم

با تمام وجود غمگینم

با تمام وجود غمگینم

با تمام وجود غمگینم

 

 

 

زهره سعادتمند
۲۱اسفند

هو

-

همین که وقتی دکترها قطع امید می کنند از بیمارمان، گریه های‌مان بیشتر می شود. حال‌مان خراب تر. و حتی همان کورسوی امید ته دل‌مان رو به خاموشی می رود، یعنی ما از اول هم امیدمان به اویی که باید، نبوده. ینی کارمان خراب‌ست. یعنی ول معطل‌یم.

 

 

دعا کنید لطفا.

زهره سعادتمند
۱۱اسفند

هو

-

 

برای آمدن ِ «بهار»ی که تو را از من بگیرد، اشتیاقی نیست..

 

 

 

زهره سعادتمند
۰۸اسفند

هو

-

 

گاهی با خودم فکر می کنم آیا بابا هم مثل دیگر آدم ها مثل ما مثل من، یک انسان است با ظرفیت ها و قابلیت های اینچنینی؟ اگر اینطور باشد پس چرا یک کاری هایی می کند که انگار یک موجود دیگری غیر از آدمیزاد است! اگر ما از جنس بابا ایم، پس چرا نمی توانیم حتی ذره ای مثل او باشیم.

گاهی به جد حیرت زده می شوم.

 

 

 

زهره سعادتمند
۰۳اسفند

هو

-

 

اگه پیر شدن به اینه که دل آدم کوچیک شه خدایا منو پیر نکن که اصلن حوصله شو ندارم!

 

قیصر - بهروز وثوقی

 

 

 

زهره سعادتمند
۰۱اسفند

هو

-

 

عکس جنازه ی عمو ناصر بعد از سال ها پیدا شده.. عمویی که قبل از اینکه من باشم، آمده بود و بعد هم رفت توی قطعه ی سوم ِ گلزار شهدا خوابید.

از همان لحظه ای که محمد عکس را نشانم داده، با آن چشم های طوسی اش زل زده به من. سنگینی نگاه‌ش دلم را ... [بغض]

 

 

 

 

زهره سعادتمند