بی همگان

چه رنجی ست لذت ها را تنها بردن
و چه زشت است زیبایی را تنها دیدن
و چه بدبختی آزار دهنده ای ست تنها خوشبخت بودن
"علی شریعتی"

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

هو

-

ما دو نفریم، دو نفر برای همه چیز

برای دوست داشتن، برای زیستن

برای پرواز کردن، برای درد کشیدن

برای ساعت های خوشی.

دو نفر برای بردن و باختن

دو نفر برای زیستن و مردن.

تنها دو نفر!

 

«کارل چاپک»

 

 

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۳ ، ۱۶:۲۲
زهره سعادتمند

هو

-

به شوق امام حسن (ع)

پانزده روز

قبل از تولد

و پانزده روز

بعد از تولدش 

خدا مهمان می کند

همه را

 

 

 

۱۰ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۳ ، ۲۲:۰۶
زهره سعادتمند