بی همگان

چه رنجی ست لذت ها را تنها بردن
و چه زشت است زیبایی را تنها دیدن
و چه بدبختی آزار دهنده ای ست تنها خوشبخت بودن
"علی شریعتی"

نرگس

جمعه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۸:۵۸ ب.ظ

هو

-

 

برای آمدن ِ «بهار»ی که تو را از من بگیرد، اشتیاقی نیست..

 

 

 

موافقین ۱۱ مخالفین ۰ ۹۱/۱۲/۱۱
زهره سعادتمند