بی همگان

چه رنجی ست لذت ها را تنها بردن
و چه زشت است زیبایی را تنها دیدن
و چه بدبختی آزار دهنده ای ست تنها خوشبخت بودن
"علی شریعتی"

۵ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

۳۰آذر
هو

________

لامسّب مهرش از دلم بیرون نمی رود!

همین «بی همگان» را می گویم.

زهره سعادتمند
۰۵آذر
هو

______

همه ی «محرم» را هم برای «خودم» دوست دارم

دوستش دارم چون حالِ «من» را عوض می کند.

احتمالا هم برایم مهم نیست چه کسی کشته شد و چه اتفاقی افتاد..

«من» باید منقلب شوم،که می شوم.

محرم باید باشد،چون «من» به آن نیــــاز دارم.

زهره سعادتمند
۰۴آذر
هو

_______

...

زهره سعادتمند
۰۳آذر
هو

________

ازآجیل سفره عید
چند پسته لال مانده است

آنها که لب گشودند؛خورده شدند

آنها که لال مانده اند ؛می شکنند

دندانساز راست می گفت
:
پسته لال ؛سکوت دندان شکن است
!

"اکبر اکسیر"

زهره سعادتمند
۰۲آذر
هو

_______

کاش من همه بودم

با همه دهان ها

تو را صدا می زدم!آهای دنیا!

تو و ضمیرهایت دیگر به کارم نمی آیید. دنبال سوم شخص غائب می گردم

*از آمدنِ طبیب ِ بیگانه چه سود؟!

زهره سعادتمند