بی همگان

چه رنجی ست لذت ها را تنها بردن
و چه زشت است زیبایی را تنها دیدن
و چه بدبختی آزار دهنده ای ست تنها خوشبخت بودن
"علی شریعتی"

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

هو

-

 

 

 

 

موافقین ۹ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۳ ، ۲۰:۱۵
زهره سعادتمند