بی همگان

چه رنجی ست لذت ها را تنها بردن
و چه زشت است زیبایی را تنها دیدن
و چه بدبختی آزار دهنده ای ست تنها خوشبخت بودن
"علی شریعتی"

آی ای بنفشْ آبی!

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۱، ۰۸:۲۷ ب.ظ

موافقین ۶ مخالفین ۱ ۹۱/۱۱/۰۱
زهره سعادتمند