بی همگان

چه رنجی ست لذت ها را تنها بردن
و چه زشت است زیبایی را تنها دیدن
و چه بدبختی آزار دهنده ای ست تنها خوشبخت بودن
"علی شریعتی"

کجا واقعا؟!

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷ ب.ظ

هو

-

شب های امتحان سال گذشته کجا و این شب های امتحان کجا؟

آن درس نخواندن ها کجا و این درس نخواندن ها کجا؟

اصلا من کجا و اینجا کجا؟!

موافقین ۳ مخالفین ۱ ۹۱/۱۰/۱۷
زهره سعادتمند